Kezdőlap
https://szakacstanfolyam.hu/

Részlet a szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szakács
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
 vagy iskolai előképzettség hiányában
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 
2.2. Szakmai előképzettség:
 
2.3. Előírt gyakorlat:
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  
 
 
 
 
 
5134
 
 
 
 
 
 
Szakács
Diétás szakács
3.1.3. Étkezdei szakács
3.1.4. Grill szakács
3.1.5. Gyermekélelmezési szakács
3.1.6. Hajószakács
3.1.7. Hidegkonyhai szakács
3.1.8. Közétkeztetési szakács
3.1.9. Melegkonyhai szakács
3.1.10. Pizzakészítő szakács
3.1.11. Segédszakács
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, háztartásokban.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-       étlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítani
-       az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni
-       felmérni a meglévő készletek mennyiségét
-       rendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni
-       előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket
-       nyersanyagokat előkészíteni
-       különféle ételeket készíteni
-       az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni
-       különleges ételkészítési technikákat alkalmazni
-       a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
-       nagykonyhai berendezéseket üzemeltetni
-       technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni
 
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 811 01              Konyhai kisegítő részszakképesítés
3.3.4. 35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
4.4. 10045-12 Gazdálkodás
4.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv
4.6. 10048-12 Ételkészítés alapjai
4.7. 10049-12 Konyhai kisegítés
4.8. 10075-12 Ételkészítés
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem szóbeli, gyakorlati
5.2.4. 10045-12 Gazdálkodás írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10046-12 Szakmai idegen nyelv írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 10048-12 Ételkészítés alapjai szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 10049-12 Konyhai kisegítés szóbeli, gyakorlati
5.2.8. 10075-12 Ételkészítés szóbeli, gyakorlati
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési alapfeladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján leves, köret, főzelék, saláta ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 57 %
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítés
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel vagy főétel és befejező fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 43 %
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység egy feladatsora a következőkben felsorolt témakörök mindegyikét tartalmazza. Étlaptervezés, étrend összeállítás, készletmegállapítás, rendelés összeállítás, áruátvétel és tárolás dokumentálása, anyaghányad meghatározás, vételezés, árképzés, HACCP dokumentáció kitöltése, ellenőrzése, receptfordítás magyar nyelvről idegen nyelvre illetve idegen nyelvről magyar nyelvre
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítés alapfeladatok gyakorlati vizsgatevékenység és az Ételkészítés gyakorlati vizsgatevékenység párhuzamosan végezhetők.
A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának A) és B) feladata egyben egy  a háromfogásos menüsort kell, hogy kiadjon. A tételsornak le kell fednie a Konyhai kisegítő, Ételkészítés alapjai és az Ételkészítés modulok ételcsoportjait.
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Videomagnó
6.3. Tűzhelyek
6.4. Sütők
6.5. Hűtők
6.6. Munkaasztalok
6.7. Mosogatómedencék
6.8. Univerzális konyhagépek
6.9. Szeletelő
6.10. Húsdaráló
6.11. Burgonyakoptató
6.12. Salátacentrifuga
6.13. Kutter
6.14. Gőzpároló
6.15. Sokkoló
6.16. Salamander
6.17. Rostsütő
6.18. Olaj-gyorssütő
6.19. Grill-lap
6.20. Mikrohullámú készülékek
6.21. Kézi turmix
6.22. Számítógép
6.23. Főző-sütő edények
6.24. Serpenyők
6.25. Kézi szerszámok
6.26. Elektronikus kisgépek, munkaeszközök
6.27. Vákuum-csomagoló gép
6.28. Sous-vide gép
6.29. Paco-jet gép
6.30. Aszaló készülék
6.31. Házi füstölő készülék
 
 
 
7. EGYEBEK
 
7.1. A modulzáró vizsga alól felmentést adható a következő esetekben:
6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek modul teljesítése esetén a 10045-12 Gazdálkodás modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul teljesítése esetén a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció modul teljesítése esetén a 10046-12 Szakmai idegen nyelv modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6280-11 Ételkészítés I. modul teljesítése esetén a 10049-12 Konyhai kisegítés és 10048-12 Ételkészítés alapjai modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.
6281-11 Ételkészítés II. modul teljesítése esetén a 10075-12 Ételkészítés modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól.

  
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1.A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 03
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diétás szakács
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség:
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2.Szakmai előképzettség: 34 811 04 Szakács, bővebben a 7. pontban
 
2.3.Előírt gyakorlat:           a szakács szakma munkaterületén a szakirányú képesítést megszerzését követően végzett 2 év
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 
2.8. Szintvizsga: -
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1.A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5134 Szakács Diétás szakács
3.1.3. Étkezdei szakács
3.1.4. Grill szakács
3.1.5. Gyermekélelmezési szakács
3.1.6. Hajószakács
3.1.7. Hidegkonyhai szakács
3.1.8. Közétkeztetési szakács
3.1.9. Kukta
3.1.10. Melegkonyhai szakács
3.1.11. Pizzakészítő szakács
3.1.12. Segédszakács
3.1.13. 3222 Konyhafőnök, Séf Szakács, diétás szakács
3.1.14. Éttermi műszakvezető
3.1.15. Főszakács
3.1.16. Helyettes séf
3.1.17. Konyhafőnök
3.1.18. Konyhavezető
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A diétás szakács a közétkeztetés területén, ide értve a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi  a nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást végző, illetve gyermekjóléti alap és szakellátást biztosító intézményeket, a turizmus és a vendéglátás (gyógyszállók, wellness és fitnesz szolgáltatások),valamint a speciális igényű táplálás területén (pl. sporttáplálkozás) a dietetikus által összeállított étrendet készíti el.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-       az egészséges táplálkozás és a diétás előírások ismeretében minden fogyasztó, ellátott és szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának megfelelő ételek elkészítésére és tálalására,
-       az egészségmegőrző életmód és a diétát igénylő állapotok ismeretében alkalmazni a különböző korcsoportok energia- és tápanyagszükségletére, valamint az ételkészítés során felhasznált alapanyagok tápanyagértékére diétába illeszthetőségére vonatkozó ismereteit,
-       az egészséges táplálkozáshoz és a diétás ételek szakszerű elkészítéséhez kapcsolódó konyhatechnológiai eljárásokat, élelmiszer-alapanyag és készétel tárolási-szállítási követelményeket alkalmazni,
-       különböző korcsoportoknak, különleges táplálkozási igényűeknek minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő , dietetikus által tervezett diétás ételeket készíteni.
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó alap-szakképesítés, rész szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 34 811 04 Szakács szakképesítés
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11517-14 Táplálkozási alapismeretek
4.4. 11516-14 Diétás ételkészítés
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az elméleti és a gyakorlati oktatásról a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot.
Diétás ételkészítéssel is foglalkozó közétkeztetőnél 80 gyakorlati óra letöltése.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11517-14 Táplálkozási-alapismeretek írásbeli
5.2.4. 11516-14 Diétás ételkészítés gyakorlati
 
Az egyes szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsgák akkor eredményesek, ha az egyes modulokhoz előírt feladatok legalább 51%-osra értékelhetők.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
Diétás ételkészítési alapfeladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A vételezési jegy alapján előétel, leves, köret, főzelék, főfogás (hús, hal, egyéb), saláta, desszert ételcsoportokból kétféle diétás, vagy különleges igényű étel elkészítése és tálalása minimum három adagban.
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
 
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
 
A vizsgafeladat aránya: -
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
Szóban ismerteti a diétás és különleges étrendek jellemzőit, szabályait, a nyersanyag-válogatás és helyettesítés szempontjait, az alapanyag, élelmiszer és készétel tárolás és szállítás élelmiszerbiztonsági feltételeit, tápanyag-számítási feladatokat végez, ismerteti a különleges ételkészítési technikákat és módszereket. Ismerteti az egységes diétás rendszert is magába foglaló diétás konyhatechnológiát.
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Ismerteti a különböző korcsoportoknak (gyermekek, felnőttek, idősek), fogyókúrázóknak, vegetáriánusoknak, diabéteszes-, máj- és epebetegeknek, továbbá táplálékallergiában, -intoleranciában (pl. glutén, laktóz, tojás, stb.) magas vérnyomásban, érelmeszesedésben szenvedőknek, infarktusos-, köszvényes, vérszegény, székrekedéses betegek, valamint a várandós és szoptatós anyák részére az ételkészítés menetét, szabályait és ételkészítési technológiákat ajánl.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:-
 
5.4. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://munka.hu weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
 
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelés jegyzék
6.2. Aszaló készülék
6.3. Elektronikus kisgépek, munkaeszközök
6.4. Főző-sütő edények, serpenyők
6.5. Gőzpároló
6.6. Hűtők
6.7. Kézi szerszámok
6.8. Kézi turmix
6.9. Kutter
6.10. Mikrohullámú készülékek
6.11. Mosogatómedencék
6.12. Munkaasztalok
6.13. Olaj-gyorssütő
6.14. Paco-jet gép
6.15. Rostsütő, grill-lap
6.16. Salamander
6.17. Sokkoló
6.18. Sous-vide gép
6.19. Sütők
6.20. Tűzhelyek
6.21. Univerzális konyhagépek
6.22. Vákuum-csomagoló gép
 
7. EGYEBEK
 
A diétás szakács képzés megkezdésének feltétele során előírt iskolai előképzettség az alábbi azonosító számú szakács végzettség esetén vehető figyelembe:
 
33 78 26 02                                         Szakács
33 811 03 0000 0000                        Szakács
33 811 03 1000 0000                        Szakács
 
Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések is.
 
A szakmai gyakorlat részidőkből is állhat, de az utolsó időszak nem lehet 1 évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Kivételnek minősül, ha a jelölt a vendéglátó egységben vezetőként dolgozik.
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.  Diétás szakács, Étkezdei szakács, Grill szakács, Gyermekélelmezési szakács, Hajószakács, Hidegkonyhai szakács, Közétkeztetési szakács, Melegkonyhai szakács, Pizzakészítő szakács, Segédszakács, Kukta, Főszakács,